Strūklošana

Rūsas noņemšana ar smilšu strūklas palīdzību

rarf.lv     

 .